Biuletyn Informacji Publicznej Krajeńskiego Parku Krajobrazowego
Kliknij, aby uzyskać więcej informacji

Kliknij, aby uzyskać więcej informacji

Kliknij, aby uzyskać więcej informacji
Organem prowadzącym dla Krajeńskiego Parku Krajobrazowego jest Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Kliknij, aby uzyskać więcej informacji

Kliknij, aby uzyskać więcej informacji
Pracownia Projektowa Słoneczne Domy
Kliknij, aby uzyskać więcej informacjiSklep Ekologiczny Eko-Kraina
Kliknij, aby uzyskać więcej informacji
Polski Ogród
Kliknij, aby uzyskać więcej informacji
turnusy
Kliknij, aby uzyskać więcej informacji
Panele fotowoltaiczne Soleko
Kliknij, aby uzyskać więcej informacji
Garden Design - projekty ogrodów
Kliknij, aby uzyskać więcej informacji

Kliknij, aby uzyskać więcej informacji
Świadomi zagrożenia - zagrożenie pożarowe w lasach
Kliknij, aby uzyskać więcej informacji
SPRAWDŹ ZAGROŻENIE POŻAROWE W LESIE
zagrożenie pożarowe
Kliknij, aby uzyskać więcej informacji
birdwatching.pl - ta strona wciąga
Kliknij, aby uzyskać więcej informacji
Kamont Warszawa - ogrody zimowe
Kliknij, aby uzyskać więcej informacji
Zielony Architekt - projektowanie ogrodów
Kliknij, aby uzyskać więcej informacji

Kliknij, aby uzyskać więcej informacji
Sklep z wikliną Wikliniarnia.pl
Kliknij, aby uzyskać więcej informacji

Sklep oferujący zegarki do biegania po naszych trasach
Kliknij, aby uzyskać więcej informacji
przyjeżdżasz do nas? Zostaw pupila w hotelu dla psów!
Kliknij, aby uzyskać więcej informacji
Logo kpk

Parki krajobrazowe stanowią jeden z podstawowych elementów wielkoobszarowych terenów chronionych. Obecnie w Polsce jest 120 parków krajobrazowych, które zajmują powierzchnię ponad 2,5 mln. ha, co stanowi 8% powierzchni kraju. Dla porównania parki narodowe zajmują 317 tys. ha, co stanowi zaledwie 1% powierzchni. W granicach parku krajobrazowego znajdują się zarówno tereny przekształcone przez człowieka, jak i obszary o cennym i mało zmienionym krajobrazie oraz o dużej wartości przyrodniczej i kulturowej.

Krajeński Park Krajobrazowy zajmuje północno-zachodnią część obszaru województwa kujawsko-pomorskiego. Jest to Park o największej powierzchni w województwie, zajmuje 73.850 ha. Zróżnicowana rzeźba terenu polodowcowego, doliny rzeczne oraz ponad 100 jezior mają duży wpływ na krajobraz Krajny. Bierze tutaj swój początek dwanaście rzek z krystalicznie czystą wodą i podstawowym obowiązkiem wszystkich mieszkańców tej ziemi jest ochrona wszystkich cieków wodnych, rzek i jezior przed zanieczyszczeniem np. przez chlewnie bezściółkowe. Dominującym krajobrazem jest krajobraz rolniczy urozmaicony zadrzewieniami i licznymi oczkami wodnymi. Na bagnach i torfowiskach występują liczne rośliny chronione jak: rosiczka, żurawina błotna, bagno zwyczajne. Występuje tu bogata i różnorodna szata roślinna, są tu także chronione i rzadkie gatunki zwierząt.

Lasy zajmują około 29 % powierzchni. Są one bardzo zróżnicowane, zachowały się tu prawie wszystkie zbiorowiska leśne, takie jak: bory sosnowe i mieszane, lasy liściaste, grądy, dąbrowy, buczyny oraz łęgi i olsy.

Lasy spełniają bardzo ważną funkcję w przyrodzie, ponieważ stanowią niezbędny element równowagi ekologicznej , gwarantują różnorodność i ciągłość życia na ziemi, chronią powietrze i glebę, zabezpieczają zasoby wodne oraz kształtują i wzbogacają krajobraz, w którym żyje człowiek.

W Krajeńskim Parku Krajobrazowym znajduje się najwyżej położony punkt województwa kujawsko-pomorskiego – Czarna Góra w tzw. Górach Obkaskich. Na terenie Krajny zachowało się wiele obszarów o charakterze zbliżonym do naturalnego.

jan król dyrektor kpk


Struktura użytkowania gruntów na terenie Krajeńskiego Parku Krajobrazowego
Struktura uzytkowania KPK

Część skryptów pochodzi ze strony Dynamic Drive CSS Library