Działalność edukacyjna


Lutówko Młyn - fot. M. Łebek

Dzięki dostępności atrakcyjnego terenu, bogatej tematyce, wyposażeniu edukacyjnym oferta Parku stanowi doskonałe uzupełnienie i wzbogacanie zajęć szkolnych. Pracownicy Krajeńskiego Parku Krajobrazowego prowadzą ćwiczenia terenowe pozwalające na zdobycie nowych umiejętności i wiedzy, jak również prelekcje wzbogacone środkami audiowizualnymi w pomieszczeniach edukacyjnych. Poza edukacją przyrodniczą Krajeński Park Krajobrazowy ma w swojej ofercie również zajęcia z zakresu edukacji regionalnej związanej z regionem Krajny i kulturą krajeńską. Tematy zajęć są bardzo różnorodne i nie mają ściśle określonych tematów. Przedmiot zajęć jest opracowywany po wcześniejszym uzgodnieniu szczegółów z pracownikiem ds. edukacji KPK. Termin oraz tematy zajęć należy uzgadniać z co najmniej dwutygodniowym wyprzedzeniem przed planowanym terminem zajęć edukacyjnych.

Kopiowanie zdjęć z niniejszej strony internetowej bez uprzedniej zgody właściciela zabronione.
Część skryptów pochodzi ze strony Dynamic Drive CSS Library
-->