Konkurs wiedzy - 15 lat Krajeńskiego Parku Krajobrazowego

REGULAMIN Konkursu wiedzy „15 lat Krajeńskiego Parku Krajobrazowego”


Lutówko Młyn - fot. M. Łebek

CEL KONKURSU

Propagowanie wśród dzieci i młodzieży wiedzy na temat Krajeńskiego Parku Krajobrazowego. Pobudzenie zainteresowania przyrodą i historią regionu.

WARUNKI UCZESTNICTWA

Konkurs jest kierowany do uczniów szkół podstawowych ( 10-13 lat) oraz wszystkich gimnazjum z terenu Krajeńskiego parku Krajobrazowego. Uczestnictwo należy zgłosić do dnia 26 kwietnia 2013 roku telefonicznie pod numerem (52)3896485 lub e-mailem krajenskiparkkrajobrazowy@wp.pl Zgłoszenie powinno zawierać następujące informacje: imię, nazwisko, wiek, placówka, imię i nazwisko – nauczyciela – opiekuna.

PRZEBIEG KONKURSU

Konkurs będzie składać się z dwóch etapów:

  1. Pierwszy etap szkolny o charakterze pisemnym odbędzie się dnia 10 maja 2013 roku. Wyniki pierwszego etapu zostaną ogłoszone dnia 17 maja 2013 roku na tablicy ogłoszeń na stronie www.krajenskipark.pl . Do drugiego etapu konkursu zakwalifikowane zostaną osoby, które uzyskają najwyższe wyniki w etapie pisemnym w danej placówce w swojej kategorii wiekowej.
  2. Drugi etap konkursu odbędzie się 29 maja 2013 rok.

Dla Laureatów konkursu organizatorzy przewidują nagrody rzeczowe.

Kopiowanie zdjęć z niniejszej strony internetowej bez uprzedniej zgody właściciela zabronione.
Część skryptów pochodzi ze strony Dynamic Drive CSS Library
-->