Konkurs fotograficzny – Przyroda Krajeńskiego Parku Krajobrazowego

Regulamin Konkursu fotograficznego pod nazwą „Przyroda Krajeńskiego Parku Krajobrazowego”

Dyrekcja Krajeńskiego Parku Krajobrazowego ogłasza konkurs fotograficzny dla dzieci, młodzieży i dorosłych.

WARUNKI UCZESTNICTWA

- W konkursie mogą uczestniczyć chętni zajmujący się amatorsko fotografowaniem przyrody
- Tematem konkursu jest środowisko przyrodnicze i krajobraz kulturowy Krajeńskiego Parku Krajobrazowego

Fotografia może obejmować następujące tematy:

- rośliny wiosną, latem, jesienią i zima ze szczególnym zwróceniem uwagi na rośliny rzadkie i chronione
- zwierzęta leśne
- pory roku w Parku
- makrofotografie (np. rośliny, owady itp.)
- miejsca niezwykłe
- rzeki, cieki wodne, jeziora
- krajobraz

Na konkurs można przysłać prace dotychczas niepublikowane w limicie 10 sztuk. Oceniane będą zdjęcia w formacie nie mniejszym niż 15x20 cm.

Wskazane jest dołączenie oryginalnych plików cyfrowych w formacie TIFF lub JPG. Zdjęcia nie mogą być poddawane jakiejkolwiek obróbce komputerowej za wyjątkiem maszynowej korekty przy wykonaniu odbitki. Zdjęcie należy podpisać: tytuł zdjęcia, datę i miejsce gdzie zostało wykonane, godło składające się z 5 liter i 5 cyfr. W odrębnej kopercie oznaczonej tym samym godłem umieszczamy dane osobowe autora tzn. imię, nazwisko, wiek i adres ( numer Tel. bądź adres e-mail). Dołączamy także wypełnione oświadczenie o zgodzie na wykorzystanie nadesłanych zdjęć do publikacji Krajeńskiego Parku Krajobrazowego. Oświadczenie dostępne jest na stornie internetowej parku oraz pod adresem http://kpk.bip.gmina.pl

Termin nadesłania prac do 30 września 2013 roku.

Prace należy składać w siedzibie Parku bądź pod adresem:
Krajeński Park Krajobrazowy
Ul. Pocztowa 2
89-410 Więcbork

Nagrody

Laureaci konkursu otrzymują nagrody o wartości:
- I miejsce 500 zł
- II miejsce 400 zł
- III miejsce 300 zł
- wyróżnienia po 100 zł

ORGANIZATORZY SERDECZNIE ZAPRASZAJĄ DO UDZIAŁU W KONKURSIE !!!!

Kopiowanie zdjęć z niniejszej strony internetowej bez uprzedniej zgody właściciela zabronione.
Część skryptów pochodzi ze strony Dynamic Drive CSS Library
-->