Obszary Chronionego Krajobrazu

Spośród wyróżniających się krajobrazowo terenów Park jest związany z czterema istniejącymi obszarami chronionego krajobrazu. Są to:
- Obszar Chronionego Krajobrazu „Rynny Jezior Byszewskich” (1800 ha),
- Obszar Chronionego Krajobrazu „Dolina rzeki Kamionki” (1000 ha),
- Obszar Chronionego Krajobrazu „Ozy Wielowickie” (815 ha),
- Obszar Chronionego Krajobrazu „Dolina rzeki Sępolenki” (650 ha).

Kopiowanie zdjęć z niniejszej strony internetowej bez uprzedniej zgody właściciela zabronione.
Część skryptów pochodzi ze strony Dynamic Drive CSS Library
-->