Rezerwat „Jezioro Wieleckie”


rez. Jezioro Wieleckie -fot. Jan Król.

Jest najmłodszym rezerwatem w Krajeńskim Parku Krajobrazowym, powstał 11 sierpnia 2005 r. na mocy rozporządzenia Nr 17 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego. Łączna powierzchnia tego rezerwatu wynosi 102,76 ha. Rezerwat położony jest na obszarze wsi Wiele w powiecie nakielskim i obejmuje zbiornik wodny o średniej głębokości 0,5 m wraz z terenami przyległymi. Jest to rezerwat faunistyczny, celem jego ochrony jest zabezpieczenie i zachowanie miejsc lęgowych, żeru, odpoczynku i występowania licznych gatunków ptaków. Płytkie jezioro z utrudnionym dostępem dla ludzi jest niezwykle atrakcyjnym miejscem dla ptaków. Spośród najbardziej znanych gatunków ptaków należy wymienić takie jak: żuraw, gęś zbożowa, gęś białoczelna, łabędź krzykliwy, bocian czarny, perkoz, perkozek, kormoran, czapla biała, czapla siwa. Ponadto dzięki bardzo dużej liczebności ptactwa nie tylko wodnego rezerwat Jezioro Wieleckie jest miejscem doskonałym do warunków żerowania dla wielu gatunków ptaków drapieżnych, jak np. kania ruda, kania czarna, jastrząb, myszołów czy występujący coraz liczniej bielik. Stwierdza się tu gatunki znajdujące się w załączniku I do Dyrektywy Ptasiej, a także gniazdowanie gatunków objętych Polską Czerwoną Księgą Zwierząt.

Kopiowanie zdjęć z niniejszej strony internetowej bez uprzedniej zgody właściciela zabronione.
Część skryptów pochodzi ze strony Dynamic Drive CSS Library
-->